Facebook Twitter Google+ Youtube Blogspot RSS FeedПравила благоустрою і утримання тереторії міста Городенка


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Ці правила є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою міста і визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та  організаційні засади благоустрою і утримання території міста Городенка та спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Правила складаються з текстової та графічної частин.

Текстова частина включає в себе визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері, забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил, участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил, порядок громадського обговорення проекту Правил, порядок внесення змін до Правил, порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою, вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій, вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою загального користування, вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території, вимоги до санітарного очищення території та інші вимоги, перелік встановлених обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благо-устрою, здійснення контролю за виконанням Правил, встановлену законом відповідальність за порушення Правил та перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють Правила.

Графічна частина  Правил включає в себе план благоустрою території міста з визначенням заходів з реалізації цього плану та термінів їх виконання, схему обмежень використання територій благоустрою міста, схему меж об’єктів благоустрою міста з визначенням балансоутримувачів цих об’єктів, а також меж територій, закріплених за підприємствами, установами, організаціями.

 

1. Визначення термінів.

1.1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій міста – комплекс робіт з  інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків,  скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах міста;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквар-тальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними  та допоміжними  спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою міста – роботи та послуги щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

червоні лінії – визначені відносно пунктів геодезичної мережі в містобудівній документації межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, парків, скверів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

автостоянка – спеціально обладнане, з твердим покриттям та огорожею, місце для стоянки автотранспорту. позначене дорожніми знаками відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України.

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення об”єктів.

користувач земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка має право користування земельною ділянкою з визначеним цільовим призначенням.

мала архітектурна форма функціонального призначення – невелика споруда площею забудови до 30 кв.м., яка влаштовується з полегшених конструкцій і тимчасово встановлюється без фундаменту.

мала архітектурна форма декоративно – технологічного призначення – невелика споруда, яка зводиться з метою благоустрою міста для організації міського середовища ( лавки, фонтани, світильники, парапети, підпірні стінки, альтанки тощо).

пересувна мала архітектурна форма – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей (торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торгівельний автомат та інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої торгівельної діяльності).

 

2. Призначення благоустрою міста Городенка.

2.1.Благоустрій міста Городенка передбачає:

1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших  природних  комплексів  і об’єктів;

2) організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природо-охоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

3. створення  умов  для  реалізації  прав  суб’єктами у сфері благоустрою.

 

3. Повноваження  міської ради у  сфері благоустрою міста Городенка.

3.1. До повноважень міської ради у  сфері благоустрою міста належить:

1) затвердження   місцевих  програм  та  заходів  благоустрою, забезпечення їх виконання;

2) створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення  здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою міста, визначення повноважень цих органів (служб);

3) організація забезпечення на території міста чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

4) організація місць відпочинку для населення;

5) розроблення схем санітарного очищення міста;

6) затвердження  правил благоустрою території міста;

7) визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою;

8. залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою міста;

9) здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням та освітленням, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо;

10) надання дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою  будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою;

11) визначення місць стоянок транспортних засобів на об’єктах благоустрою міста, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту  об’єктів благоустрою;

12) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста;  13) визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища.

 

4. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою міста.

4.1. До повноважень органів самоорганізації населення у сфері благоустрою міста належить:

1) внесення в установленому порядку на розгляд міської ради пропозицій з питань благоустрою міста;

2) організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою міста;

3) здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою на території міста;

4) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста;

5) вирішення інших питань у цій сфері відповідно до цього Положення, Закону України “Про благоустрій населених пунктів» та  Закону  України  “Про органи самоорганізації населення”.

 

5. Суб’єкти у сфері благоустрою міста.

5.1. Суб’єктами у сфері благоустрою міста є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, органи самоорганізації населення та громадяни.

 

6. Об’єкти у сфері благоустрою міста.

6.1. До об’єктів благоустрою міста належать:

1) території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам’ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г)вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств,  установ, організацій та закріплені за ними території, в тому числі  на умовах договору;

5) прилеглі території до будівель та споруд.

6.2. До об’єктів благоустрою можуть належати також інші території  в межах міста.

 

7. Використання об’єктів благоустрою міста.

7.1. Об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території міста, місцевих правил  забудови,  інших  вимог,  передбачених законодавством.

 

8. Утримання об’єктів благоустрою міста.

8.1. Міська рада та її виконавчі органи в межах повноважень визначають на конкурсних засадах, відповідно до даних Правил, балансоутримувачів об’єктів благоустрою  комунальної форми власності.

8.2. Балансоутримувачів об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

8.3. Балансоутримувач зобов’язаний забезпечити належне утримання та своєчасний  ремонт об’єктів благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації.

8.4. Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цих об’єктів на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

8.5. На території об’єктів благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також зобов”язані, на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) або брати пайову  участь  в   утриманні   об’єкта благоустрою.

8.6. Межі закріпленої  території та обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

 

9. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою міста.

9.1. На об’єктах благоустрою міста забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

2) самовільно влаштовувати городи,  створювати,  пошкоджувати або знищувати газони,  самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

3) вивозити  і  звалювати  в  не  відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

4) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

5) самовільно встановлювати об’єкти  зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

6) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

7) випасати  худобу,  вигулювати  та  дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

8. здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

 

10. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою міста.

10.1. Громадяни  у  сфері  благоустрою  міста мають право:

1)  користуватись об’єктами благоустрою міста;

2) брати участь в обговоренні правил та проектів  благоустрою території;

3) вносити   на  розгляд міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;

4) отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну  інформацію про затвердження правил благоустрою території міста  та  внесення  до них змін,  а також роз’яснення їх змісту;

5) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні, освітленні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті  шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

7) звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

10.2. Громадяни у сфері благоустрою   міста зобов’язані:

1) утримувати в належному стані території закріплені за ними в установленому порядку та  території прилеглі до їхніх приміщень, земельних ділянок;

2) дотримуватися  правил  благоустрою   території міста;

3) не  порушувати  права  і  законні інтереси інших суб’єктів благоустрою міста;

4) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням даних Правил.

 

11. Права та обов’язки підприємств, установ та  організацій у сфері благоустрою міста.

11.1. Підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, у сфері благоустрою міста мають право:

1) брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста та заходів з благоустрою їх територій;

2) брати участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів з благоустрою міста;

3) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території міста або  призводять до її нецільового використання;

4) вимагати  негайного  виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

5) брати  участь  у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та  капітально  відремонтованих  об’єктів благоустрою;

6) вносити  на  розгляд  міської ради та її виконавчих органів  пропозиції   щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

11.2. Підприємства,  установи та організації у сфері благоустрою міста, незалежно від форми власності, зобов’язані:

1) утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку та території прилеглі до їхніх приміщень, земельних ділянок;

2) утримувати  в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);

3) усувати та відновлювати до  попереднього  стану   на закріплених за ними  об’єктах благоустрою (їх частинах)  за  власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їхньої вини;

4) усувати на закріплених за ними  об’єктах  благоустрою  (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

5) проводити  згідно  з   планами,   затвердженими виконавчими  органами міської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених  за  ними  об’єктів  благоустрою (їх частин) за власний рахунок;

6) у  процесі  утримання  об’єктів  благоустрою  (їх  частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійсню-вати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів,  забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

7) відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та  охорони навколишнього природного  середовища, в тому числі даних Правил,  в  порядку та розмірах, установлених законодавством України.

 

12. Порядок громадського обговорення  проекту Правил.

12.1. Розроблений проект Правил подається через засоби масової інформації для ознайомлення громадськості міста та подання пропозицій щодо змін та доповнень.

12.2. Правила, із врахуванням змін та доповнень, вносяться на обговорення депутатської комісії та подаються для затвердження до Городенківської міської ради.

 

13. Організація благоустрою міста Городенка.

13.1. Організацію  благоустрою міста Городенка  забезпечують Городенківська міська рада та її виконавчі органи відповідно до повноважень, встановлених даними Правилами та чинним законодавством України в даній сфері.

13.2. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку  на  всій території   міста Городенка.

13.3. Фінансування  місцевих  програм  з  благоустрою міста Городенка  проводиться  за  рахунок  коштів   міського бюджету.

13.4. Фінансування державних  програм благоустрою міста та програм з благоустрою об’єктів, які перебувають у державній власності, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

13.5. Рішення  міської ради та її виконавчих органів щодо благоустрою   території міста є обов’язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, та громадянами, які на ній проживають.

 

14. Елементи благоустрою міста.

14.1. Елементами благоустрою міста є:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів,  пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих  норм  і стандартів;

2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах  благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби  та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

8. обладнання  (елементи)  дитячих,   спортивних   та   інших майданчиків;

9) малі архітектурні форми, лавки пісочниці, качелі, гірки, тимчасові споруди на встановлення яких не вимагається влаштування фундаменту (торгові кіоски, павільйони, палатки, збірно – розбірні гаражі, господарські кладови), громадські вбиральні (пересувні та стаціонарні).

10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

 

15. Комплексний благоустрій міста.

15.1. Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території міста (мікрорайон, парк, бульвар, вулиця, провулок, тощо) комплексу робіт з улаштування  (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення  її естетичного вигляду.

15.2. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою здійснюються на основі генерального плану міста, комплексних транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів територій  та проектів забудови  території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з урахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей  населеного пункту, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів,  етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту.

15.3. Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

15.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над   інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

 

16. Благоустрій території житлової та громадської забудови міста.

16.1. До об’єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах міста, на яких  розміщені  об’єкти житлової забудови,  громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування.

16.2. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням  вимог  використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних   і  місцевих  правил  забудови,  правил  благоустрою території міста,  а  також  установлених   державних стандартів, норм і правил.

 

17. Забезпечення благоустрою території підприємств, установ та організацій.

17.1. Підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності,    забезпечують благоустрій  земельних  ділянок,  наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до даних Правил та чинного законодавства в сфері благоустрою.

17.2. Міська рада може  передавати  об’єкти  благоустрою  на баланс підприємствам, установам,  організаціям різних форм власності.

17.3. Балансоутримувач об’єкта  благоустрою  з метою належного його утримання та здійснення  своєчасного  ремонту  може  залучати  для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

17.4. Підприємства, установи,   організації,  які  розміщуються  на території об’єкта благоустрою,  можуть  утримувати  закріплену  за ними  територію та  брати пайову участь в утриманні цього об’єкта.

17.5. Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до  даних правил  та  умов договору.

17.6. Межі  та режим використання закріпленої за підприємствами, установами,  організаціями території визначають відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування в м. Городенка залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою.

17.7. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відпові-дальність за невиконання заходів з благоустрою,  а також за дії чи без-діяльність,  що призвели до завдання шкоди майну  та/або здоров’ю  громадян,  на  власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до норм чинного законодавства України.

18. Утримання та благоустрій  прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків , а також будівель і споруд інженерного захисту територій.

18.1. Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків, належних до них будівель, споруд проводиться балансоутримувачами цих будинків або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладено відповідний договір   на   утримання  та  благоустрій прибудинкової території.

18.2. Утримання будівель і споруд інженерного захисту території міста проводиться балансоутримувачами об’єктів, на яких знаходяться будівлі і споруди інженерного захисту. Дані будівлі та споруди повинні утримуватись в належному технічному і санітарному стані і при потребі ремонтуватись балансоутримувачем.

 

19. Забезпечення благоустрою присадибних ділянок індивідуальної забудови та безгосподарних присадибних ділянок.

19.1. Благоустрій присадибної ділянки індивідуальної забудови проводиться  її  власником або користувачем цієї ділянки.

19.2. Власник або  користувач  присадибної  ділянки  може на умовах договору,  укладеного  з  виконавчим органом  міської ради,   забезпечувати   належне утримання території загального користування,  прилеглої до його  присадибної ділянки.

19.3. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки,  господарські  будівлі  та   споруди,   що   в   порядку, визначеному   законодавством,   взяті  на  облік  або  передані  в комунальну  власність  як  безхазяйні,   проводиться   виконавчим органом міської ради.

 

20. Видання дозволів на виконання робіт на території загального користування.

20.1. Фізичним та юридичним особам, які мають намір здійснити нове будівництво на території загального користування відділом архітектури міської ради  надається дозвіл на будівництво в порядку, визначеному законодавством.

20.2. Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт споруд і будівель на території загального користування здійснюються на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, наданого в порядку, визначеному законодавством.

20.3. Роботи з усунення наслідків аварій,  пов’язані з розриттям території загального користування, демонтажем споруд, розпочинаються  негайно з обов’язковим подальшим оформленням дозволу на виконання цих робіт у порядку,  визначеному законодавством.

20.4. За якість відновлення дорожнього чи тротуарного покриття після проведення земляних робіт несе відповідальність виконавець робіт протягом терміну, визначеного законодавством.

20.5. Заявки на виконання земляних робіт на впорядкованих територіях міста приймаються не пізніше ніж за 15 днів до свят, масових гулянь, демонстрацій. Виконання земляних робіт в період коли неможливе негайне відновлення пошкодженого твердого дорожнього чи тротуарного покриття через несприятливі погодні умови (в зимовий період) забороняється.

20.6.  Огорожі будівельних майданчиків, об’єктів будівництва та місць розкопки повинні мати охайний зовнішній вигляд, пофарбовані стійкими фарбами до несприятливих погодних умов, а при повторному використанні – відремонтовані та пофарбовані заново.

 

 

21. Охорона та утримання зелених насаджень міста.

21.1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження  в межах  міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень,  які висаджені  або виросли  самосівом  в охоронних  зонах  повітряних  і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

21.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів  міського бюджету, або коштів балансоутримувача залежно від  підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у  власність,  наданих  у  постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

21.3. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, затвердженому  Кабінетом Міністрів України.

21.4. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами,  установами,  організаціями або громадянами в разі,  якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю,  здоров’ю громадян,  а також майну громадян та /або юридичних осіб.

21.5. У місті відділом управління комунальним майном міської ради ведеться облік зелених насаджень та складається їх реєстр за видовим складом та віком.

21.6. Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту споруд та будівель, у проектній документації яких передбачається озеленення прибудинкової території, здійснюється Державною  комісією по прийманню в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

 

22. Освітлення об’єктів благоустрою міста.

22.1. Власники  об’єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об’єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил.

22.2. Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об’єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюються балансоутримувачами цих об’єктів благоустрою, або підприємствами, з якими відділом управління комунальним майном укладено договори на обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення міста .

 

23. Вимоги до поводження з відходами.

23.1. Формування системи  поводження  з  відходами  здійснюється шляхом  використання найбільш ефективних і безпечних технологій за мінімальних економічних витрат,  найбільш  вигідних  для  міста схем і методів збирання,  перевезення та знешкодження цих відходів з урахуванням щільності забудови,  типів та наявного   парку   сміттєвозів,  сміттєзбірників тощо.

24. Технічна документація з питань благоустрою територій міста.

24.1. Технічна документація з питань благоустрою територій міста (проекти, схеми, карти, атласи тощо) розробляється з метою здійснення комплексу заходів з благоустрою територій,  окремих об’єктів благоустрою,  їх частин.

24.2. Технічна документація з питань благоустрою територій міста  погоджується в установленому порядку та затверджується її замовником.

 

25. Вимоги до санітарного очищення території.

25.1. Підприємства ,  установи,  організації,  навчальні  заклади незалежно  від форми власності та громадяни зобов’язані:

1) встановити біля своїх приміщень, на власних або закріплених територіях урни для збору побутового сміття виготовлені з полімерних матеріалів, металу чи бетону і очищатись їх власниками в міру їх заповнення з розрахунку на:

- вулиці, парки, сквери  – одна урна на 500 кв.м. площі, відстань між урнами не більше 50 метрів;

- ринки – одна урна на 50 кв.м. площі, відстань між урнами не більше 10 метрів;

- зупинки громадського транспорту – не менше двох урн;

- заклади торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, установи, організації – по дві урни біля входу і виходу;

-  об’єкти вуличної торгівлі – дві урни.

2) перевозити всі види вантажів (особливо рідких і сипучих) тільки на обладнаних або пристосованих для цього автомашинах, не допускаючи забруднення міської території;

3) утримувати водовідвідні канави, які розміщені вздовж  територій чи споруд будь-якої форми власності та призначення, силами  за свій рахунок. При невиконанні умов очистки та після попередження власників  відділ управління комунальним майном має право виконати роботи по очистці, впорядкуванню канав силами підрядних підприємств, з подальшим відшкодуванням витрат за виконані роботи власниками територій чи споруд, вздовж яких будуть проводитись роботи;

4) підтримувати належний санітарний стан вулиць, площ, парків, мостів, скверів, прибудинкових територій, місць масового відпочинку як в зимовий, так і в літній періоди, приділяючи особливу увагу санітарно – побутовим спорудам;

5) проводити ремонт, миття, очистку малих архітектурних форм, в тому числі урн, контейнерів для сміття, пам’ятників, огорож, павільйонів, лавок, що відносяться до комунальної власності;

6) не допускати фарбування скульптурних зображень, пам’ятників, монументів, меморіальних комплексів без дозволу на це відповідних виконавчих органів міської влади;

7) проводити очистку дренажних систем та дощеприймальних камер мережі дощової каналізації;

8. в міру необхідності, з урахуванням пори року, проводити прибирання прилеглої та закріпленої  територій, в тому числі тротуарів та проїжджої частини шириною1 метр(підмітати, скошувати траву, ліквідовувати ожеледицю, відчищати від снігових утворень, утримувати в належному санітарному і технічному стані відкриті водовідвідні канави);

9) щорічно укладати угоди з комунальними підприємствами або підприємствами, які обслуговують комунальне господарство на вивезення, приймання та знешкодження побутових відходів;

10) прибирати міські території  протягом світлового дня по мірі засмічення території;

11) сміття збирати в контейнери та урни і в подальшому вивозити на полігон твердих побутових відходів;

12) при вивезенні сміття з приватних будинковолодінь сміття до вивезення зберігати на подвір’ї будинків або на вулиці в спеціальних ємкостях.

 

26. Вимоги до утримання тварин (собак, котів та хижих тварин).

26.1. Відповідальні посадові особи житлово – експлуатаційних організацій, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків зобов’язані:

1) ознайомити всіх громадян, які мешкають на їх території з “Правилами утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах України”;

2) вимагати від мешканців, власників тварин, проведення реєстрації тварин та щеплення проти сказу в місцях визначених Городенківською CЕС.

26.2. Громадяни – власники тварин зобов’язані:

1)  реєструвати тварин в житлово – експлуатаційних дільницях та проводити їм щеплення від сказу в місцях визначених Коломийською міською державною лікарнею ветеринарної медицини;

2) не допускати утримання собак і котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах)

3) у приватних будинках встановлювати таблички на парканах про наявність собаки, а також дзвінки для виклику мешканців;

4) вигулювати собак тільки на повідку та в наморднику, крім декоратив-них пород, уникати при цьому місць масового скупчення людей, особливо дітей;

5) не відвідувати з собаками магазини, підприємства громадського харчування, об’єкти соціального, культурного та побутового призначення;

6) не допускати забруднення тваринами тротуарів, газонів, алей, скверів, парків, дитячих майданчиків, а у разі забруднення  – прибирати за своєю твариною;

7) не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді;

26.3. Суб’єктам господарювання дозволяється утримання собак для охорони на підприємствах, в установах і організаціях  в обладнаних приміщеннях або на прив’язі.

 

27. Вимоги до дотримання тиші в громадських місцях міста.

27.1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи при здійсненні будь – яких видів діяльності з метою недопущення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані:

27.2. Не допускати перевищення  рівня шуму, встановленого санітарними нормами в таких приміщеннях і на таких територіях міста (захищені об’єкти) впродовж доби без погодження з міською владою або власниками будівель, споруд в житлових будинках і прибудинкових територіях, лікувальних закладах, будинках – інтернатах, закладах освіти, культури, готелях і гуртожитках, закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди, парках, скверах, зонах масового відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

27.3. У нічний час із 22 год.00 хв. до 8 год.00 хв. на цих об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

27.4. Дані вимоги не розповсюджуються на випадки пов’язані з ліквідацією аварійних та надзвичайних ситуацій.

27.5. Використання піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів України, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

 

28. Інші вимоги до утримання об’єктів благоустрою міста.

28.1. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та фізичні особи зобов’язані:

1) утримувати підземні інженерні комунікації, які їм належать, в належному санітарно – технічному стані, в тому числі встановлювати відсутні кришки,  ремонтувати оглядові колодязі, кришки люків яких повинні бути на рівні дорожнього покриття;

2) не допускати пошкодження огорожі, парканів, конструкцій зовнішньої реклами, вивісок, павільйонів, кіосків, телефонних будок, фонтанів, ліхтарів вуличного освітлення, опор, лавок, телефонних шаф, трансформаторних будок і скульптур, пам’ятників і інших споруд. Проводити огляди зовнішнього вигляду, технічного стану малих архітектурних форм і проводити необхідний ремонт, фарбування і миття.

3) проводити фарбування всіх малих архітектурних форм (крім скульптур і пам’ятників) щорічно в міру потреби, за погодженням або згідно паспорту, затвердженого відділом архітектури та містобудування.

4) не допускати розклеювання газет, плакатів, афіш, оголошень, реклам в недозволених місцях, а розклеювати тільки на спеціально встановлених щитах, місцях розміщення передвиборних агітаційних плакатів, погоджених міською радою.

5) утримувати підвали, горища, інші підсобні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин та гризунів.

 

29. Фінансування заходів з благоустрою міста.

29.1. Фінансування заходів з благоустрою міста здійснюється  за  рахунок  коштів  державного бюджету, міського бюджету, коштів підприємств,  установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та  громадян,  інших  джерел,  передбачених законом.

29.2. За рахунок коштів державного бюджету фінансуються:

1) заходи на виконання державних програм благоустрою міста;

2) роботи з благоустрою, що проводяться на землях державної форми власності;

3) охорона та утримання об’єктів благоустрою, переданих органами  державної  влади  на  баланс  підприємствам,  установам, організаціям;

4) роботи з  утворення  територій  і  об’єктів  рекреаційного призначення, які належать до державної власності.

29.3. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються:

1) заходи  з виконання міських програм благоустрою міста;

2) охорона  та  утримання  об’єктів  благоустрою  комунальної форми власності,  переданих міською радою  на баланс підприємствам, установам, організаціям;

3) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об’єктах благоустрою комунальної форми власності;

4) роботи з утворення об’єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;

5) організація  санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

29.4. За  рахунок  коштів  підприємств,   установ,   організацій, приватних осіб фінансуються заходи, спрямовані на:

1) благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в  належному  стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

2) усунення на закріплених за ними об’єктах  благоустрою  (їх частинах) пошкодження інженерних мереж,  елементів благоустрою,  а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

29.5. Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

29.6. Благоустрій прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі земельної ділянки в їх спільну  сумісну власність здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

29.7. Підприємства, установи, організації, приватні особи на  умовах  договору, укладеного з балансоутримувачем об’єкта благоустрою, можуть здійснювати часткове фінансування  утримання закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об’єкта благоустрою.

29.8. Підприємства, установи, організації, приватні особи можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

29.9. Благоустрій  присадибних  ділянок  фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів.

 

30. Участь громадян у фінансуванні заходів щодо забезпечення благоустрою міста.

30.1. Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території міста, мікрорайону, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

 

31. Завдання контролю у сфері благоустрою міста.

31.1. Контроль у сфері благоустрою міста спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого  самоврядування,  підприємствами, установами, організаціями  незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог даних Правил, та інших нормативно-правових актів.

 

31.2. Контроль за станом благоустрою міста, дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог цих Правил, здійснюється службою благоустрою Городенківської міської ради ,       КП «Городенка-Житлосервіс», управлінням МВС, іншими підприємствами, установами та організаціями, які несуть відповідальність за належне утримання об’єктів благоустрою, шляхом:

1) проведення перевірок міської території незалежно від форми власності;

2) розгляду звернень  підприємств,  установ,  організацій  та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і  внесення відповідних пропозицій на розгляд органів міської ради, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди,  завданої об’єктам  благоустрою  внаслідок  порушення даних  Правил   благоустрою   міста.

31.3. Виконавчому комітету Городенківської міської ради в межах її компетенції визначити та

уповноважити коло відповідальних осіб  для складання протоколів про адміністративне правопорушення, відповідно до ст. 152 КУпАП за порушення цих Правил.

31.4. У відповідності до вимог п. 12,26 ст. 10 Закону України «Про міліцію» – міліція, відповідно до своїх завдань, зобов’язана:

· здійснювати контроль за утриманням в належному технічному стані та чистоті доріг, вулиць і майданів;

· контролювати утримання в належній чистоті територій дворів і прибудинкових територій;

· запобігати забрудненню повітря і водойм транспортними засобами;

· контролювати додержання тиші в громадських місцях.

31.5. За виявлені порушення благоустрою уповноважені посадові особи управлінь (відділів) оформляють приписи та складають протоколи про адміністративні правопорушення.

31.6. Особи, уповноважені виконавчим комітетом Городенківської міської складати протоколи про адміністративне правопорушення, відповідно до ст. 152 КУпАП за порушення цих Правил :

31.7. Беруть участь у проведенні контролю: рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавчих актів у сфері благоустрою та Правил благоустрою міста.

31.8. Проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавчих актів у сфері благоустрою та Правил благоустрою міста і подають їх на адміністративну комісію виконавчого комітету Городенківської міської ради та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності.

 

32. Громадський контроль у сфері благоустрою міста.

32.1. Громадський контроль у сфері благоустрою міста здійснюється  громадськими  інспекторами   благоустрою   міста.

32.2. Громадські інспектори благоустрою міста:

1) беруть  участь у проведенні спільно з працівниками відділів та управлінь міської ради та державних органів рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами,  організаціями  та  громадянами  законодавства у сфері благоустрою міста;

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства  у  сфері благоустрою міста і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним  органам для притягнення винних до відповідальності;

3) надають допомогу працівникам відділів та управлінь міської ради у сфері благоустрою міста у діяльності щодо запобігання порушенням даних Правил;

32.3. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду виконавчими органами міської ради в порядку, визначеному законодавством.

 

 

33. Дії або бездіяльність, які забороняється  на території міста суб’єктам господарювання та фізичним особам.

33.1. Підприємствам, установам, організаціям, навчальним закладам незалежно від форми власності, фізичним особам забороняється порушувати вимоги даних Правил шляхом:

1) влаштування смітників побутового, будівельного сміття, відходів виробництва, складання грунту у не відведених для цього місцях;

2) забруднення вулиць, площ, доріг, дворів, зелених зон, інших територій;

3) складування на вулицях, площах, зелених зонах тари, будівельних матеріалів, тощо;

4) виконання робіт з благоустрою без обґрунтування і затвердження проектів та дозволу на проведення робіт;

5) пошкодження дорожнього, тротуарного покриття інших територій;

6) пошкодження малих архітектурних форм, перенесення або зміщення їх з місця встановлення;

7) незадовільного забезпечення технічної справності доріг, вулиць, площ, тротуарів, пішохідних доріжок, мостів;

8. незадовільного утримання парків, скверів, зелених зон, квітників;

9) неогородження місць проведення земляних, дорожніх робіт;

10) розміщення реклам, оголошень, афіш, газет, плакатів, агітаційних

плакатів в не відведених для цього місцях, а також на фасадах будівель, споруд, огорожах, деревах, опорах, тощо;

11) невстановлення біля приміщень чи на територіях підприємств, установ, організацій, навчальних закладів,  споруд побутово – торгівельного призначення та інших будівель урн та контейнерів для сміття;

12) незадовільного зовнішнього вигляду та технічної несправності постійних і тимчасових огорож, ліхтарів, опор, лавок, урн та контейнерів для сміття; кіосків, яток стаціонарних, літніх торгівельних майданчиків, трансфор-маторних будок, телефонних і електричних шаф, навісів, та павільйонів, транспортних зупинок; спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам’ятників, скульптур, пам’ятних дошок; водопровідних, каналіза-ційних колодязів та колодязів зв’язку, дощоприймачів, теплових камер, підземних інженерних мереж;

13) самовільного встановлення літніх майданчиків, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, кіосків, яток стаціонарних;

14) паркування автомобілів та інших транспортних засобів на тротуарах, площах, газонах,  квітниках та інших непередбачених для цього місцях;

15) несвоєчасного прибирання територій;

16) несвоєчасного вивезення побутового сміття з контейнерів, допущення засмічення контейнерних майданчиків;

17) складання грунту, будівельних матеріалів, поза межами будівельного майданчика;

18. забруднення викликаного виконанням будівельних, ремонтно- будівельних робіт   понад встановлені нормативні терміни;

19) забруднення викликаного самовільним виконанням будівельних, ремонтно-будівельних робіт;

20) забруднення території вулиць, площ, скверів, колесами автомобілів, що виїхали з відкритого грунту на проїжджу частину або при перевезенні сміття, сипучих матеріалів;

21) миття, ремонт, заправка транспортних засобів, що несе за собою забруднення об’єктів благоустрою чи порушення екологічного стану;

22) влаштування витоків води, фекалій на впорядковані території;

23) самовільного проведення будівельних, ремонтно –будівельних робіт, в тому числі проведення інженерних комунікацій, встановлення тимчасових огорож;

24) самовільного проведення земляних робіт;

25) встановлення дорожніх знаків, влаштування інших засобів регулювання дорожнього руху без погодження з Державтоінспекцією та балансоутримувача;

26) самовільного встановлення риштування в межах червоних ліній;

27) викидання будь – якого сміття, недопалків, паперу тощо на проїжджу частину вулиць, тротуари, майданчики, бульвари, сквери, парки, озера, річки, оглядові колодязі дощової каналізації, під дерева, в кущі і інші місця загального користування;

28. спалювання сміття, опалого листя та інших відходів;

29) вигулювання собак в не відведених для цього місцях;

30) вкидання в контейнери для побутового сміття відходів будівельних матеріалів, гілля дерев, металобрухту тощо;

31) ввезення снігу та снігових утворень в не відведені для цього місця;

32) відсутності на оглядових колодязях підземних інженерних комунікацій кришок.

33) наїзду автотранспортом на зелені насадження, газони, квітники, декоративні огорожі, тротуари;

34) самовільної посадки, знищення зелених насаджень до припинення росту або їх пошкодження;

35) викидання в урни для сміття харчових відходів та сміття з торгово– комерційних закладів, помешкань;

36) недотримання належного санітарно – технічного стану прилеглих водовідвідних канав;

37)  відсутності угоди на вивезення та утилізацію побутового сміття та оплати за надані послуги;

38. пошкодження засобів регулювання дорожнього руху (дорожніх знаків, світлофорів і інших засобів);

39) створення перешкод  для виконання робіт по механізованому прибиранню;

40) перекривання  вулиць, проїздів, провулків, заїздів до будівель, споруд з метою обмеження  руху автотранспорту без погодження з ДАІ, відділом управління комунальним майном;

41) незадовільного утримання собак, котів та хижих тварин, забруднення тваринами міської території;

42) скидання у дощову каналізацію, водойми сміття, каміння, фекальних стоків, виробничих та побутових стоків, нафтопродуктів;

43) пересування вулицями міста (з твердим покриттям) механізмами на гусеничному ходу, крім зимового періоду та під час надзвичайних ситуацій;

44) видобування та вивезення без відповідного дозволу  гравію та піску з русла річки Прут та інших річок;

45)  проведення робіт, які допускають перевищення рівня шуму в місті;

46) проведення  салютів, феєрверків, інших заходів пов’язаних з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів.

 

34. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою і даних Правил та відшкодування збитків, завданих об”єктам благоустрою міста .

34.1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою міста притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою міста;

2) проектуванні об’єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої  в  установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення,  будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

4) порушенні даних Правил благоустрою міста;

5) порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному  зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою міста;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою міста;

8. знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення міста;

9) забрудненні (засміченні) території міста;

10) неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг,  тротуарів, освітлення територій міста, та інші дії передбачені пунктом 33 даних правил.

34.2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

34.3. Шкода,  завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм  зниження  розміру  стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс методик,  розрахунків щодо обрахування  шкоди.  Відсутність  таких такс,  методик,  розрахунків  не може бути підставою для відмови у відшкодуванні  шкоди.  У  такому  разі  шкода   компенсується   за фактичними   витратами,   затвердженими  в  установленому  порядку рішенням виконавчого органу міської ради,  на облаштування одного квадратного  метра  території  міста  або  базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення  порушеного  стану  об’єкта благоустрою або довкілля.

34.4. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення даних Правил підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

34.5. Оцінка  завданих  збитків проводиться балансоутримувачем у випадках:

1) протиправного   пошкодження    чи    знищення    елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

б) здійснення ремонту інженерних мереж;

в) видалення аварійних сухостійних дерев та чагарників;

г) прокладання нових інженерних мереж;

ґ) виконання інших суспільно необхідних робіт.

34.6. У випадках пошкодження чи знищення елементів благоустрою, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи  благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості.

34.7. Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою затверджено  Кабінетом Міністрів України.

34.8. Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою,   визначається балансоутримувачем за методикою визначення  відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженою Міністерством житлово-комунального господарства України.

34.9. У  разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на  власних інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила  чи   знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться  за  рахунок балансоутримувача або власника об’єкта благоустрою.

 

35. Забезпечення  державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності даних Правил.

35.1. Міська рада та її виконавчі органи гарантують забезпечення  державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності даних Правил в межах своїх повноважень.

 

36. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють дані Правила.

36.1. Дані Правила діють на основі Законів України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, “Про органи самоорганізації населення”,  “Про благоустрій населених пунктів”, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України та інших нормативних актів, що регулюють питання благоустрою та утримання територій населених пунктів та міста Городенка.

 

37. Порядок внесення змін  до Правил.

37.1. Зміни до Правил благоустрою і утримання території міста Городенка вносяться в тому ж порядку, в якому приймаються дані правила.

 

 

Міський голова                                                                   Р.Осадчук

Загружается...